گیچو آکادمی

طبق تجربه ما در گیچو و مطالعات علمی و از آنجایی که دنیای آینده از آن افراد مسلط به فضای وب و دیجیتال می باشد و همچنین تمام کسب و کارها محکوم به ورود به دنیای دیجیتال هستند، گیچو آکادمی تصمیم گرفته است تا آموزش های مزتبط با قبولی در آزمون نظام مهندسی را در مقطعی از زمان و با توجه به گسترش تیم در زمینه دیجیتال، به اموزش های مرتبط با فضای وب، طراحی وبسایت، بازاریابی دیجیتال (سئو، بازاریابی محتوا، گوگل ادز، بازاریابی شبکه های اجتماعی ...) و فعالیت های مرتبط با روانشناسی مشتریان هدف (تحقیق و تحلیل بازار، متقاعد سازی و فروش ...)، تغییر داده است.

دسترسی به آموزش ها