با سلام

این خدمت دیگر ارائه نمی شود.

به دلیل تمرکز کاری تیم گیچو سازه بر عملیات پیمانکاری انواع ویلا و ساختمان در شمال، متاسفانه دیگر زمان و انرژی مدیریت خدمات اجرایی را نداریم. 

هدف ما از لغو فعالیت های خدماتی تمرکز 100 در 100 روی خدمات مهندسی و پیمانکاری می باشد تا بتوانیم بهترین کیفیت ممکن را در منطقه داشته باشیم.